MARKEDETS BESTE HJERTESTARTER OG ALT INNEN FØRSTEHJELP

PROSEDYRE HJERTESTANS

KAN JEG IKKE BARE VENTE TIL AMBULANSEN ANKOMMER?

FacebookLinkedIn
FacebookLinkedIn

Det norske ambulansepersonellet gjør en helt fantastisk jobb! Dessverre er det uunngåelig at det er en viss responstid før de kan ankomme ulykkesstedet.
I Norge tar det 3,1 minutter fra ambulansen har mottatt nødsamtalen til redningsmannskapet sitter i bilen. Det tar i gjennomsnitt 17 minutter før ambulansen ankommer i tettbygde strøk og opptil 30 minutter ute i distriktene. De har et krav om å ankomme innen 12 minutter i tettbygde strøk, men dette har…
Les mer

HVORDAN VIRKER EN HJERTESTARTER?

FacebookLinkedIn
FacebookLinkedIn

Mange er «redd» for en hjertestarter og er usikre på hvordan bruke en hjertestarter. Realiteten er at toppmodellene av hjertestartere er svært enkle å bruke selv i en nødssituasjon. Dere lærer ganske fort på vårt hjertestarterkurs hvordan en hjertestarter virker.
Det har i Norge vært en del generasjoner av hjertestartere på det offentlige markedet siden 2005. Disse har utviklet seg fra ustabile apparat som var vanskelig å bruke til dagens modeller som er det stikk…
Les mer

HVA ER HLR (DHLR)?

FacebookLinkedIn
FacebookLinkedIn

Hva er basal hjerte- og lungeredning (ofte kalt bare HLR)?
HLR er blant annet en blanding av kompresjoner i brystet, samt munn-til-munn innpust (ventilering).
Dette sørger for leveranse av noe oksygenholdig blod til hjernen og andre organer. Dette er viktig å fortsette med til medisinsk personell overtar og forhåpentligvis oppnår en bedre hjerterytme og pusteevne for pasienten. DHLR er HLR med bruk av hjertestarter.

Brystkompresjon

Brystkompresjonen simulerer hjerteslagene og skal helst gjøres i kombinasjon…
Les mer

HVA SKJER I KROPPEN UNDER ET HJERTEATTAK/HJERTEINFARKT?

FacebookLinkedIn
FacebookLinkedIn

Hva er et hjerteattak?

Et hjerteattakk årsakes av brå stans i oksygen og blodtilførselen til hjertet. Den vanlige årsaken til et hjerteattak er åreforkalkning og kolesterolavleiringer. Dette er de hyppigste grunnene til at et hjerteattak oppstår.  Når denne tilførselen av blod og oksygen er redusert over en viss periode, vil deler av hjertemuskelen dø. Hvis dette oppstår vil det få alvorlige konsekvenser og i vesentlig grad svekke hjertemuskelen. I så tilfelle kan det også medføre forstyrrelser i…
Les mer

HVA KOSTER EN HJERTESTARTER?

FacebookLinkedIn
FacebookLinkedIn

Med vår pris på hjertestarter kan du betale så lite som 0 kroner!
Sjekk vår pristest av norske hjertestartere og pristest på hjertestarterkurs
Hva koster en hjerterstarter? Vanligvis må du betale rundt 10 – 14 000 kroner for en hjertestarter av middels kvalitet, mens de beste koster rundt 15 – 22 000 kroner. Det er svært mange som har startet å selge disse de siste 5-6 årene. Du må også beregne ca. 2-6000 kroner gjennomsnittlig pr. år til…
Les mer

TILBYR DERE HJERTESTARTERKURS?

FacebookLinkedIn
FacebookLinkedIn

Ja, vi tilbyr hjertestarterkurs på nett eller ute hos kunden. I løpet av dette kurset vil du lære hvordan du skal bruke en hjertestarter i tillegg til generell livreddende førstehjelp. Dette vil ruste deg til å vite hva du skal gjøre i tilfelle du er første person til en hjertestans.
Kunnskap om enkel HLR og tilgang til en hjertestarter er livsviktige elementer som avgjør om pasienten skal overleve eller ikke.
Vårt kurs er et e-kurs som varer…
Les mer

HVA LÆRER MAN PÅ ET HJERTESTARTERKURS?

Våre hjertestarterkurs lærer deg ikke bare hvordan bruke en hjertestarter, men også enkel og livsviktig HLR. Det er en livreddende kjede vi skal følge ved mistanke om hjertestans. Det handler om å tidlig identifisere en mistenkt hjertestans og varsle 1-1-3. Videre er det helt avgjørende å komme raskt i gang med HRL og hvis det er tilgang til en hjertestarter skal denne også tas i bruk.

Ved å følge den livreddende kjeden øker man drastisk sjansen for overlevelse og sjansen for varige skader reduseres også i svært stor grad.

Dette må skje innen de første 4-5 minuttene og vårt hjertestarterkurs vil deg lære hvordan du kan bidra til å redde flere liv.

HJERTESTARTER REDDER LIV!

Ved et hjerteinfarkt er det store forstyrrelser i de elektriske impulsene som styrer hjerterytmen. Denne forstyrrelsen må fjernes og nettopp her kommer bruk av hjertestarter i bildet. Når det gjennomføres et sjokk fra en hjertestarter/defibrillator vil faktisk dette sjokket føre til at hjertet stoppes i en kontrollert form. Kroppens eget kontrollorgan (Sinusknuten) vil så overta kontrollen over de elektriske impulsene igjen.

Etter sjokket har pasienten forhåpentligvis en vesentlig bedre hjerterytme og tilstanden har endret seg fra kritisk til stabil.

Les mer om hvordan en hjertestarter virker

HMS-FORSKRIFTEN

Hva sier HMS-forskriften (internkontrollforskriften) på dette feltet? Er det et krav om hjertestarterkurs? Regelverket sier at man skal ha "nødvendig opplæring, samt systematisk, dokumentert og regelmessig vedlikehold av både kompetanse innen førstehjelp og selve hjertestarteren".

Tolkningen er derfor at man bør ha en årlig kursing og dette kan dekkes av vårt Hjertestarterkurs på nett, samt en dedikert ressurs til vedlikeholdet. Det er adgang til å gjennomføre dette selv, men undersøkelser viser at dette ikke er hensiktsmessig og/eller gjennomførbart. 

Les mer regelverket rundt HLR og hjertestarter

4000 ÅRLIGE HJERTESTANS

Det er 10 ganger flere som dør av plutselig hjertestans enn trafikkulykker i Norge hvert eneste år. Av de som får hjertestans overlever kun 14%, men i større byer hvor det er større spredning av hjertestartere overlever dobbelt så mange. Studier viser at hvis pasientene kunne fått raskere HLR og hjelp av hjertestarter ville over 100 flere mennesker overlevd årlig.

Foruten kreft er hjerte- og karsykdommer den største dødsårsaken i Norge pr. i dag.  Med relativt enkle grep kan vi sammen redde flere liv. Bli med på den nasjonale dugnaden!

Les mer om hvordan vi skal redde flere liv

FORENING SOM TRENGER KURS/HJERTESTARTER?

Vi vet at ikke alle foreninger/lag har økonomi til å prioritere innkjøp av en hjertestarter. Vår løsning er at vi spanderer hjertestarteren og foreningen betaler kun for vedlikeholdet. Betalingen for vedlikeholdet kan finansieres gjennom såkalt "crowdfunding" gjennom vårt system. Du oppretter en innsamling, deler på sosiale media og ber lokalsamfunnet om hjelp.

Vi mener at flest mulig hjertestartere må ut i det offentlige rom og ved å ha det på klubbhus, idrettsanlegg o.l. øker vi beredskapen i tilfelle en hjertestans i ditt nærmiljø.

TWEETS FRA HELSEBRANSJEN